BẢNG GIÁ

Điêu khắc chân mày

CHÂN MÀY

 GIÁ ( AeD )

Điêu khắc spraying

420

Điêu khắc hairstroke

700

Điêu khắc Shading

700

Xử lý mày cũ

150 – 300

Phun Môi

MÔI

 GIÁ ( aed )

Charm Organic môi

680

Charm Liner môi

350

Xử lý môi thâm/môi đã phun

400

Phun Mí

 GIÁ ( aed )

Phun mí Eyeliner

420

Xử lý mí cũ

500.000 – 1.000.000/lần

Tiêm Filler
Làm Móng